ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
31 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
32 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ย. 2563
33 กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
34 การเปิดประมูลเช่าตลาดเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
35 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
36 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ค. 2563
38 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 มิ.ย. 2563
39 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มิ.ย. 2563
40 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28