ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
31 แผนที่แนวเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2564
32 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร 07 เม.ย. 2564
33 การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติช้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มี.ค. 2564
34 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ผ.ถ.1/1 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.พ. 2564
35 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานสกา ส.ถ. 1/1 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.พ. 2564
36 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ม.ค. 2564
37 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ม.ค. 2564
38 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ม.ค. 2564
39 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) รายละเอียดประกาศและราคาประเมินตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ม.ค. 2564
40 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30