ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
201 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2553 21 เม.ย. 2553
202 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2553 21 เม.ย. 2553
203 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 22 – 24 เมษายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา 12 เม.ย. 2553
204 วันที่ 15 เมษายน 2553 ทต.ลานสกา ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ณ วัดไทรงาม 08 เม.ย. 2553
205 ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสพร้อมสูดอากาศดีที่สุดในประเทศไทยที่อำเภอลานสกา วันที่ 10 -11 เมษายน 2553 ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 25 มี.ค. 2553
206 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.พ. 2553
207 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 18 ก.พ. 2553
208 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2553 18 ก.พ. 2553
209 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2553 29 ม.ค. 2553
210 ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2553 21 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28