ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
201 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2554
202 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มี.ค. 2554
203 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มี.ค. 2554
204 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มี.ค. 2554
205 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา 27 ก.พ. 2554
206 ประกาศเรียกประชุมสภาดทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2554
207 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2553 01 ธ.ค. 2553
208 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2553 15 ต.ค. 2553
209 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2553 28 ก.ย. 2553
210 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2553 08 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30