ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
41 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มิ.ย. 2563
42 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
43 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ค. 2563
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 พ.ค. 2563
46 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 เม.ย. 2563
47 การจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.พ. 2563
48 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ม.ค. 2563
49 การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2562
50 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28