ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
3 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
4 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
6 เทศบาลตำบลลานสกา ประฃาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
7 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
8 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
9 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ต.ค. 2564
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29