ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร ์และบัตร สำนักปลัดเทศบาล เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 มี.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2565
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มี.ค. 2565
7 นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2565
8 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ม.ค. 2565
9 "นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ม.ค. 2565
10 บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่างสถานีตำรวจภูธรลานสกา กับ เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30