ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
91 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2561
92 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2561
93 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2561
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2561
95 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2561
96 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ม.ค. 2561
97 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ย. 2560
98 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 พ.ย. 2560
99 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2560
100 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30