ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
81 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2561
82 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มิ.ย. 2561
83 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มิ.ย. 2561
84 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ค. 2561
86 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ค. 2561
87 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2561
88 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2561
89 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2561
90 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30