ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
11 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
12 การให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
13 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
14 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
15 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
16 แผนที่แนวเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2564
17 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร 07 เม.ย. 2564
18 การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติช้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มี.ค. 2564
19 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ผ.ถ.1/1 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.พ. 2564
20 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานสกา ส.ถ. 1/1 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28