ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
161 การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ธ.ค. 2555
162 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ย. 2555
163 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ต.ค. 2555
164 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ต.ค. 2555
165 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2555
166 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา 21 ก.ย. 2555
167 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ย. 2555
168 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ย. 2555
169 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ส.ค. 2555
170 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30