ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
161 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 15 ก.พ. 2555
162 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ม.ค. 2555
163 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 03 พ.ย. 2554
164 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ต.ค. 2554
165 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ต.ค. 2554
166 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ต.ค. 2554
167 งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2554 07 ต.ค. 2554
168 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) 30 ก.ย. 2554
169 เทศบาลตำบลลานสกาประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ส.ค. 2554
170 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา 10 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28