ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
111 การประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.ย. 2559
112 การประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ค. 2559
113 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มิ.ย. 2559
114 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 -2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 เม.ย. 2559
115 ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2559
116 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2559
117 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2558
118 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ย. 2558
119 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร 13 พ.ย. 2558
120 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28