ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
111 เทศบาลตำบลลานสกาขอรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2560
112 ประชาสัมพันธ์ข่าวการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์ ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2560
113 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
114 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
115 คำแถลงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2560
116 การเสียภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
117 การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
118 การประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ย. 2559
119 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
120 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30