ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
61 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 เม.ย. 2563
62 การจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.พ. 2563
63 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ม.ค. 2563
64 การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2562
65 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2562
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
67 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
68 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทพนักงานจ้างทั่่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
69 แผนพัฒนาพนักงานของเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มิ.ย. 2562
70 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30