ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
61 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
62 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ย. 2561
63 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.ย. 2561
64 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ส.ค. 2561
65 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2561
66 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2561
67 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มิ.ย. 2561
68 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มิ.ย. 2561
69 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28