ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
131 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2559
132 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2558
133 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ย. 2558
134 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร 13 พ.ย. 2558
135 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 พ.ย. 2558
136 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2558
137 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ต.ค. 2558
138 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ย. 2558
139 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2558
140 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30