ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
131 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2557
132 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2557
133 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ย. 2556
134 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2556
135 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2556
136 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2556 09 ต.ค. 2556
137 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2556 09 ต.ค. 2556
138 รับโอน 13 ก.ย. 2556
139 การอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 29 ก.ค. 2556
140 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28