ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
211 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่2) ประจำปี2553 27 ส.ค. 2553
212 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2553 11 ส.ค. 2553
213 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2553
214 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2553 25 มิ.ย. 2553
215 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ค. 2553
216 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2553 21 เม.ย. 2553
217 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2553 21 เม.ย. 2553
218 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 22 – 24 เมษายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา 12 เม.ย. 2553
219 วันที่ 15 เมษายน 2553 ทต.ลานสกา ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ณ วัดไทรงาม 08 เม.ย. 2553
220 ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสพร้อมสูดอากาศดีที่สุดในประเทศไทยที่อำเภอลานสกา วันที่ 10 -11 เมษายน 2553 ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 25 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30