ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
221 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.พ. 2553
222 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 18 ก.พ. 2553
223 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2553 18 ก.พ. 2553
224 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2553 29 ม.ค. 2553
225 ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2553 21 ธ.ค. 2552
226 อำเภอลานสกา ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานสกา จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม 52 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ย. 2552
227 ทต.ลานสกา ขอเชิญร่วมรักษาแหล่งน้ำด้วยการลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในประเพณีลอยกระทง 52 28 ต.ค. 2552
228 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 05 ส.ค. 2552
229 ทต.ลานสกา ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.52 นี้ 26 มิ.ย. 2552
230 ทต.ลานสกา เตรียมจัดอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 52 ระหว่าง 23-24 มิ.ย.52 นี้ 08 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30