ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
71 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2562
72 คู่มือการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2562
73 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 พ.ย. 2561
74 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานการขอติดตั้ง/ยกเลิกมาตรวัดน้ำ/ย้ายมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2561
75 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ต.ค. 2561
76 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
77 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ย. 2561
78 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.ย. 2561
79 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ส.ค. 2561
80 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30