ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
71 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ค. 2561
72 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2561
73 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2561
74 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2561
75 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2561
76 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2561
77 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2561
78 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2561
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2561
80 เผยแพร่สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28