ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
171 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ต.ค. 2555
172 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ต.ค. 2555
173 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2555
174 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา 21 ก.ย. 2555
175 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ย. 2555
176 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ย. 2555
177 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ส.ค. 2555
178 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2555
179 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา 25 เม.ย. 2555
180 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 25 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30