ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
52 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
53 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทพนักงานจ้างทั่่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
54 แผนพัฒนาพนักงานของเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มิ.ย. 2562
55 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2562
56 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2562
57 คู่มือการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2562
58 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 พ.ย. 2561
59 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานการขอติดตั้ง/ยกเลิกมาตรวัดน้ำ/ย้ายมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2561
60 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28