ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
141 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร 28 มิ.ย. 2558
142 การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2557
143 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ธ.ค. 2557
144 การชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ต.ค. 2557
145 ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ต.ค. 2557
146 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2557
147 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2557
148 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ย. 2556
149 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2556
150 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30