ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2558
122 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ต.ค. 2558
123 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ย. 2558
124 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2558
125 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ย. 2558
126 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร 28 มิ.ย. 2558
127 การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2557
128 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ธ.ค. 2557
129 การชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ต.ค. 2557
130 ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28