ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทพนักงานจ้างทั่่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
4 แผนพัฒนาพนักงานของเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มิ.ย. 2562
5 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2562
6 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2562
7 คู่มือการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 พ.ย. 2561
9 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานการขอติดตั้ง/ยกเลิกมาตรวัดน้ำ/ย้ายมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2561
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23