หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ต.ค. 2564
2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2563
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2563
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 พ.ย. 2562
5 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร 06 พ.ย. 2562
6 นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2561
7 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยการดำเนินการควบคุมภายใน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
8 หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.1 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.พ. 2561
9 นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2