หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา ขอเผยแพร่กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทั่วไป  และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน