หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลลานสกา  ประจำปีงบประมาณ 2563  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน