ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล..:อ่าน 251 คน ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิ..:อ่าน 360 คน กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชืกสภาเทศบาลต..:อ่าน 331 คน เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ในวัน..:อ่าน 281 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมน..:อ่าน 265 คน
 
 
ระบบจองคิวขอน้ำอุปโภคบริโภค

   กรอกเลขประจำตัวประชาชน

ข้าพเจ้า อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่  อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์

 

   ประสงค์ขอรับการสนับสนุน

                  น้ำดื่ม   
                  น้ำใช้    
วันที่ต้องการจองคิว
  
 
 
รหัสส่งข้อมูล :