สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร 21 เม.ย. 2565
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2565
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2565
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.พ. 2565
5 สภาเทศบาลตำบลลานสกาขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.พ. 2565
6 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ม.ค. 2565
7 ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ย. 2564
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ต.ค. 2564
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17