ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2562
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์จัดการประชุมโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกุญแจประตู ห้องประชุมลานแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59