ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  รายละเอียด :

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   (สัมภาษณ์)  จากเดิมวันที่  28  พฤษภาคม  2561  เปลี่ยนเป็นวันที่  8  มิถุนายน  2561  รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้   

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน