ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลลานสกา  ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประจำปี  2561  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน