ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียด :

ประกาศโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ  วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา  7 (1)- (3)  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน