ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดคำสั่งตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน คน