ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ข่าวการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร  เนาวาสน์   (ชุมชนบ้านตลาด)  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน