ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลลานสกา  ประากาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  2  ตั้งแต่วันที่   1  มกราคม   - 31  มีนาคม  2560    รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน