ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลลานสกาประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2560 - 2564  ตามโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  รายละเอียดละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน