ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560  - 2562 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน