ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558
  รายละเอียด :

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม  -  เมษายน  2558  เป็นห้วงเวลาที่ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกา  โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆและชำระภาษี  ณ  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดการชำระภาษีตามเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน คน