ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  ประจำปี  2559  ดังนี้

1.   ภาษีป้าย   ให้ผู้รับประเมินที่มีป้ายซึ่งติดตั้ง  ณ  สถานการค้า  สถานประกอบการ  หรือที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลลานสกา  อันต้องเสียภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ. 2559  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

2.  ภาษีบำรุงท้องที่  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  2558  ถึงปี  2561  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา  อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปี  2559  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน คน