ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  2559 สังกัดงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล    จำนวน  1  อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 11   พฤศจิกายน  2558   ณ  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  สมัครได้ในวันและเวลาราชการ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน คน