ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ได้มีกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  พ.ศ. 2557  (รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลลานสกา  )

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน คน