ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลลานสกา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)ของเทศบาลตำบลลานสกา เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน