ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาดทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน คน