ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2553
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน