ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่2) ประจำปี2553
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ขอเชิญประชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน