ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2553
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน