ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2553
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน