ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2553
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลลานสกาขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2553 ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณสนามเทศบาลตำบลลานสกา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 - เวลา 14.00 น. ขบวนเรือพระทุกขบวนพร้อมกัน - เวลา 15.00 น. การประกวดขบวนเรือพระ การแข่งขันกินขนมต้ม การประกวดขนมต้ม การประกวดกลองยาว - เวลา 18.30 น. พิธีเปิด พิธีสมโภชเรือพระ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีศาสนาประจำวัด” พิธีพุทธาภิเษก การเสวนาธรรม - เวลา 20.00 น. กิจกรรมบนเวที - เวลา 23.00 น. การแสดงหนังตะลุง วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 - เวลา 05.00 น. ทำอาหาร ผัดหมี่ ขนมครก ฯลฯ ถวายพระและแจกผู้ร่วมงาน - เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร - เวลา 08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง - เวลา 09.00 น. ขบวนเรือพระกลับวัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน