ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา ได้ออกประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553 โดยมีกำหนด 30 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน