ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลลานสกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลลานสกา โดย นายพงษ์สิทธิ์ กลับคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 บริเวณวัดไทรงาม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดธิดานพมาศ ประกวดกระทง ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที และการลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคา บริเวณท่าน้ำวัดไทรงาม .
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน