ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบมาณรายจ่าย ปี 52
  รายละเอียด : เนื่องจากในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ที่จะถึงนี้เป็นวันที่เทศบาลตำบลลานสกาจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา จึงขอเชิญประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานสกาเข้ารับฟังการประชุมสภา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน