ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกา เตรียมร่วมประกอบรัฐพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2551
  รายละเอียด : ด้วยงนวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2551 ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อำเภอลานสกา จึงได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานสกา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่มพลังมวลชน พ่อค่า พระชาชน และนักเรียน-นักศึกษาในพื้นที่อำเภอลานสกา พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับกำหนดการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 08.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 09.00 น. นายอำเภอลานสกา ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพิธี / วางพวงมาลา / จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / นำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ / ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดพวงมาลา ************** เสร็จสิ้นพิธี ***********
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน