ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2551
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลลานสกาได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2551 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2551 ณ สนามที่ว่าการอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาีมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ พิธีสมโภชเรือพระ การเสวนาธรรม การประกวดกลองยาว การประกวดขนมต้ม การแข่งขันกินขนมต้ม การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน การแสดงบนเวที การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เทศบาลตำบลลานสกาจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีชักพระ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน