สภาเทศบาล
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน คน